Colofon

Rond ‘t Hofke is een zelfstandig wijkblad dat wordt verspreid in de wijk Oud-Tongelre. Naast de diverse mededelingen vanuit de diverse Tongelrese organisaties, zoals Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis, het Parochiecentrum en vele anderen bevat het blad nieuws, foto’s en advertenties uit de wijk, evenals de min of meer vaste rubrieken, zoals Van de Redactie, de Wisselpen, de Tongelrese Keuken, Tuintip van de Maand, de Tongelrese Natuurwijzer en het Jeugdhonk. Een enthousiaste werkgroep zet zich al jaren in om u van allerhande leuke en nuttige informatie te voorzien en het blad op tijd bij u in de brievenbus te laten vallen. Heeft u iets te melden, geef het dan door op het secretariaat.

Secretariaat:

‘t Oude Raadhuis, ‘t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven
of bij een van de redactieleden.

E-mail de redactie

rondhethofke @ gmail.com

Redactie:

Tonny van den Boomen
Ine Brans  (secretaris)
Jan van den Bosch
Jos Rovers
Riet Smulders
Jan Swinkels (040 -281 61 86)
Ans Verheijen

Redactievoorzitter:
Sjaak Kommers (040 – 281 21 93)

Website:

www.rondhethofke.nl

Concept:

Tanja Kole

Vormgeving/layout:

Tanja Kole
Teun Bakermans
Milou van Erven
Peter van Aken

Bezorging:

Sjaak Kommers (040 – 281 21 93)
Jan Paulussen (040 – 281 1634)

Advertenties:

Sjaak Kommers/ skommers@on.nl

Drukkerij:

Drukkerij Allcolor, Eersel

Bankrekeningnummer:

Rabobank nr. 17.82.25.983
t.n.v. Wijkblad Rond ‘t Hofke

Kopij volgende editie:

Inleveren – liefst per e-mail – uiterlijk vóór de 11e van de voorgaande maand. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen artikelen te weigeren, te wijzigen c.q. in te korten. Kopij moet altijd voorzien zijn van naam en adres van de afzender, eventueel met foto’s (minimaal 500 kb) en/of logo’s (los bijgeleverd).

Foto’s niet in een Word-document aanleveren!

Verschijningsdatum:

Omstreeks de 26ste van elke maand. De nummers van juli en augustus worden elk jaar gecombineerd.

Abonnementsprijzen:

Alleen per kalenderjaar en bij vooruitbetaling.
Postabonnement: € 35,00
Bezorgabonnement € 25,00
Opgave bij de penningmeester Jan van den Bosch tel: 040 – 281 05 90

Losse nummers verkrijgbaar bij:

Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis