Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als doel je persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan heeft de Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke een privacyverklaring opgesteld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke verstrekt.

De Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom de Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke gegevens nodig heeft

De Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang de Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke gegevens bewaart

De Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de bestuursleden van de Stichting Wijkblad Rond ’t Hofke. De Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien of aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Uw persoonsgegevens worden overigens niet op de website bewaard.

Mogelijk staan er afbeeldingen of tekst van u in het archief op onze website www.rondhethofke.nl.

Wilt U dat deze verwijderd worden dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier op onze website.

Beveiligen

De Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke via het contactformulier op onze website.

De Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke is als volgt te bereiken:

Postadres: Stichting Wijkblad Rond ‘t Hofke

Vestigingsadres: ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven

Contact: Formulier “Contact” in het hoofdmenu op www.rondhethofke.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 172139