Preloader Close
Y O G S T H E M E

Artikelen

In de tabel hieronder staan de aanleverdata van kopij en de bezorgdata van het wijkblad. Deze aanleverdata zijn zeer strikt en er kan alleen bij hoge uitzondering van afgeweken worden. In het laatste geval vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk en met reden omkleed te melden bij de redactie.

Aandachtspunten voor het aanleveren van kopij:

  • Tekst bij voorkeur als een Word bestand
  • Beeldmateriaal (foto’s en/of logo’s) los bijgeleverd in een zo hoog mogelijke resolutie (minimaal 300 kB).

 

De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen artikelen te weigeren, te wijzigen c.q. in te korten. Kopij moet altijd voorzien zijn van naam en adres van de afzender.

U kunt uw kopij sturen aan rondhethofke@gmail.com of gebruik maken van het onderstaande formulier.

Artikelen insturen